01/
Bất Động Sản

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của GS Holding, trên tất cả các phân khúc như: khu đô thị, khu công nghiệp,...

Xem thêm
02/
Năng Lượng Tái Tạo

– Dự án điện mặt trời tại các tỉnh thành phố trực thuộc miền Nam Việt Nam với tổng công xuất khoảng 50MWP

– Dự án điện...

Xem thêm
03/
Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Nông nghiệp công nghệ cao với thương hiệu GS Holding là một trong những lĩnh vực đầu tư trọng điểm của GS Holding trên nhiều tỉnh...

Xem thêm