Thông tin dự án

Vị trí địa lý: Xã Vụ Bồn, Huyện Krong Pắc, Tỉnh Đắk Lắk

Quy Mô: 100 ha

Thành quả đạt được: Năm 2019, vụ mùa đầu tiên chúng tôi thu hoạch & xuất khẩu 3700 tấn chuối đến 5 cảng lớn của Trung Quốc cũng như cập bến các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc & Singapore