Thông tin dự án

Vị trí địa lý: Xã Ea Drơng, Huyện Cư M’gar, Tỉnh Đắk Lắk

Quy Mô: Tổng công suất của dự án 100 MWP

Thành quả đạt được: Dự án này sẽ được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư, mỗi giai đoạn sẽ cho công suất khoảng 600 MW. Thành công của dự án năng lượng điện gió Tây Nguyên sẽ cung cấp một lượng điện sạch rất lớn cho hệ thống Điện lực Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng & bảo vệ môi trường