Thông tin dự án

Khu Công Nghiệp Phú Xuân

Vị trí địa lý: Xã Ea Drơng, Huyện Cư M’Gar, Tỉnh Đắk Lắk

Quy Mô: 338,43 ha

Thành quả đạt được: Với nguồn lực & sự quyết tâm, chúng tôi tin rằng sẽ đặt được những thành tựu tại tỉnh Đắk Lắk & là cơ sở cho toàn bộ sự phát triển công nghiệp của khu vực Tây Nguyên.

 

Cụm Công Nghiệp Đức Thọ Hà Tĩnh

Vị trí địa lý: Xã Tùng Ảnh, & Xã Tân Dân, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh.

Quy Mô: 68,17 ha